இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் முதன் முதலில் கட்டிய கோட்டை எது?


1) ஹூக்ளி கோட்டை

2) செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை

3) ஆக்ரா கோட்டை

4) செயின்ட் டேவிட் கோட்டை

விடையை அறிய இங்கே சொடுக்கவும்.

Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car

No comments :

Post a Comment

தமிழ் இலக்கணம், தமிழ் இலக்கியம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், இந்திய தேசிய இயக்கம், இந்திய வரலாறு, புவியியல் ஆகிய பாடங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட பொது அறிவும் பொதுத்தமிழும் புத்தகத்தின் விலை ரூ.630.  புத்தகத்தின் பொருளடக்கத்தை பார்க்க / பதிவிறக்கம் செய்ய

சமச்சீர்கல்வி பாட புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ், அறிவியல், வரலாறு, புவியியல், குடிமையியல், பொருளியல் கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய விலை ரூ. 560  புத்தகத்தின் பொருளடக்கத்தை பார்க்க / பதிவிறக்கம் செய்ய

TNPSCயின் புதிய VAO பாடத்திட்டத்தின்படி VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய VAO 25க்கு25 புத்தகம் - விலை ரூ. 130

VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான குறிப்புகள் அடங்கிய VAO பயிற்சி ஏடின் ஒளிநகல் (Xerox copy 260 Pages) - விலை ரூ. 250. மேலும் விவரங்களுக்கு : Cell : 9087976363

Guestbook

உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு ஸ்டெடி மெடிரியலை இ.மெயிலில் இலவசமாக பெறுங்கள்.
இமெயிலை பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்
இமெயில் இல்லாதவர்கள் புதிய இமெயில் முவரியை பெற