கலைச்சொற்கள் (தமிழ் ஆங்கிலம்)


கலைச் சொற்கள்
அச்சு இயந்திரம் – Printing Machine
அச்சுத்துறை – Prinitng Industry
அஞ்சல் சேவை – Postal Service
அணு – Atom
அருங்காட்சியகம் – Museum
ஆறாம் அறிவு – Sixth Sense
இணைய உலவி – Browser
இணையம் – Internet
இயக்கி – Driver
இரு இலக்க முறை – Binary Systems
இரு முனையம் – Diode
உட்கரு – Nucleus
உரிமம் – License
உள் இணையம் – Intranet
உள் பகுதி பிணையம் – Local Area Network
எண்ணியல் – Digital
எதிர்மறை – Negative
எதிரீட்டு அச்சு – Offset Printing
எழுத்துரு – Font
எழுதப்பட்ட புத்தகம் – Written Book
ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று சில்லு – Integrated Circuit Chip (IC)
ஒருங்குறி – Unicode
ஒலித்தட்டு இயக்கிகள் – Record Player
ஒலித்தட்டுகள் – Record Plates
ஒலிநாடாக்கள் – Audio Cassettes
ஒலிபெருக்கி – Speaker
ஒளி உமிழும் இருமுனையம் – Light Emitting Diode (LED)
ஒளி வருடி – Scanner
ஒளிக்காட்சி பேழை இயக்கிகள் – Video Cassettes Players
ஒளிக்காட்சி பேழைகள் – Video Cassettes
கட்டளை நிரல் – Programme
கடிதம் – Letter
கண்காட்சி – Exhibition
கணித்திரை – Computer Monitor
கணினி தொழில்நுட்பம் – Computer Technology
கணினி வரைகலை – Computer Graphics
கம்பி வழி இணைப்பு – Cable connections

கம்பிவழித் தொலைக்காட்சித் தொடர்பு – Cable TV Connection
கம்பி வடங்கள் – Cables
கருப்பு வெள்ளை ஒளிப்படங்கள் – Black & White Photos
கள்ளத்தனமாக நகலெடுக்கப்பட்ட மென்பொருட்கள் – Pirated Softwares
களஞ்சியம் – Encyclopaedia
காகிதம் – Paper
காந்தம் – Magnet
காற்றில்லா குழல் – Vaccum Tube
காற்றுவழித் தொடர்பு – Wireless Connection
கிளையன் கணினி – Client Computer
குகைச் சித்திரம் – Cave Drawings
குறுஞ்செய்தி – SMS
குறு மின் விசிறி – Micro Fan
குறுவட்டு – Compact Disk (CD)
கொல்லர் – Smith
கையகக் கணினி – Palm Top
கையால் அச்சுக் கோர்த்த அச்சு முறை – Hand Compose Prinitng
சந்தாதாரர் தகவமைவு (கூறு) அட்டை – SIM Card
சமுதாய வலைத்தளம் – Community Website
சுட்டுக்கருவி – Mouse
செயற்கைக் கோள் – Satellite
செயற்பாடு பொறியமைவு – Operating System
செய்திக் குறிப்பனுப்பிய கருவி – Pager
செய்தித்தாள் – News Paper
செல்பேசி – Cell Phone
சொந்தக் கணினி – Personal Computer
தகவல் – Information
தகவல் தொடர்பு – Communication
தட்டச்சு இயந்திரம் – Typewrittier
தடுப்பான் – Resistor
தந்தி – Telegram
தபால் தலை – Stamp
தரவு – Data
தலைத் தொகுதி – Head set / Head Phone
தலைமைக் கணினி – Server Computer
தாது எண்ணெய் – Crude Oil
தாய்ப் பலகை – Mother Board
திரைப்பட வல்லுநர்கள் குழு – Moving Pictures Expert Group
துறைகள் – Ports
தூண்டுவான் – Inductor
தொடர்பு – Connection
தொலை அச்சு – Tele Printer
தொலைக் காட்சிப் பெட்டி – Television
தொலைநகல் – Telefax
தொலைபேசிக் கருவி – Tele Phone
தோடுபொறிகள் – Search Engines
நத்தை அஞ்சல் – Snail Mail
நினைவக அட்டை படிப்பான் – Memory Card Reader
நிலை வட்டு – Hard Disk
நிழற்படக் கருவி – Camera
நெகிழ் வட்டு – Floppy
நெகிழ் வட்டுப் பெட்டி – Floppy Drive
படவடிவ எழுத்து – Hieroglyphs
பதிவிறக்கம் – Download
பண்பலை வரிசை – Frequency Modulation (FM)
பிணையக் கட்டமைப்பு – Network Systems
பிணையக் கணினிகள் – Net Computers
பிணைய நிர்வாகி – Net Administrator
பல ஊடகம் – Multimedia
பிரித்தெடுக்கும் அச்சுமுறை – Movable Printing Method
புரவலர் – Server
பேனா வட்டு – Pen Drive
பொறியியலாளர் – Engineer
போக்குவரத்து முறை – Transportaion System
மடிக் கணினி – Lap Top
மின்உற்பத்தி இயந்திரம் – Generator
மின்கலன் – Cell
மின்கலன் தொகுதி – Battery
மின்காந்த அலை – Magnetic Wave
மின்சாரம் – Electricity
மின்சுற்று அட்டைகள் – Circuit Board
மின்சுற்று வழிப்பலகை – Circuti Board
மின்தேக்கி – Capacitor
மின்னஞ்சல் – E-mail
மின்னணு – Electron
மின்னணு உறுப்பு – Electronic Components
மின்மப் பெருக்கி – Transistor
முகவரி – Address
முகப் புத்தகம் – Face Book
மூன்றாம் தலைமுறை அலைவரிசை – 3G Spectrum
மென்பொருள் – Software
மேசைக் கணினி – Desk Top Computer
மைய செயலகம் – Central Processing Unit
வரலாற்றிற்கு முந்தயை காலம் – Pre-historic Period
வரும் அழைப்பு – Incoming Call
வன்பொருட்கள் – Hardware
வலைதளப் பக்கங்கள் – Web Pages
வலைப்பதிவு – Blogg
வலைதளம் – Website
வானொலிப் பெட்டி – Radio
விசைப்பலகை – Key Board
வெளி அழைப்பு – Outgoing Call
வையக விரிவு வலை – World Wide Web (WWW)
இதன் தொர்ச்சியைக் காண...

3 comments :

Guestbook

உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு ஸ்டெடி மெடிரியலை இ.மெயிலில் இலவசமாக பெறுங்கள்.
இமெயிலை பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்
இமெயில் இல்லாதவர்கள் புதிய இமெயில் முவரியை பெற