தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான சான்றிதழ் Person Studied In Tamil Medium (PSTM Certificate)

Certificate Format Person Studied In Tamil Medium  (PSTM Certificate)

தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான சான்றிதழ் 
சான்றிதழை பதிவிறக்கம் செய்ய...Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. laser hair removal washington dc. hair laser removal virginia.  hair removal washington dc

5 comments :

 1. What is meant by PSTM certificate? i have completed my 10th and 12th through tamil medium can i eligible otherwise should we complete our degree in tamil? pls help sire

  ReplyDelete
 2. sir i am finishing BA i am what stage tamil medium certificate wanted.please answer me sir.........

  ReplyDelete
 3. sir where i get pstm certificate number

  ReplyDelete
 4. i finished B.E (mechanical) in tamil medium. how to get pstm certificate?

  ReplyDelete
 5. PSTM is Persons Studied in Tamil Medium. If you have studied the prefered qualification (in the notification) in Tamil medium, then you're eligible to avail 20% preference in the posting. So you have to get PSTM certificate from your institution/school in which you studied. For 10 & +2 you can get it from the Headmaster. For degree holders it should be from the head of the institution/Principal.

  ReplyDelete

தமிழ் இலக்கணம், தமிழ் இலக்கியம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், இந்திய தேசிய இயக்கம், இந்திய வரலாறு, புவியியல் ஆகிய பாடங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட பொது அறிவும் பொதுத்தமிழும் புத்தகத்தின் விலை ரூ.600.  புத்தகத்தின் பொருளடக்கத்தை பார்க்க / பதிவிறக்கம் செய்ய

சமச்சீர்கல்வி பாட புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ், அறிவியல், வரலாறு, புவியியல், குடிமையியல், பொருளியல் கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய விலை ரூ. 560  புத்தகத்தின் பொருளடக்கத்தை பார்க்க / பதிவிறக்கம் செய்ய

TNPSCயின் புதிய VAO பாடத்திட்டத்தின்படி VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய VAO 25க்கு25 புத்தகம் - விலை ரூ. 130

VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான குறிப்புகள் அடங்கிய VAO பயிற்சி ஏடின் ஒளிநகல் (Xerox copy 260 Pages) - விலை ரூ. 250. மேலும் விவரங்களுக்கு : Cell : 9087976363