தமிழ்ப் பெயர்கள் - Tamil Names

Cake ---> அணிச்சல் - ANichchal

Bread ---> வெதுப்பி - Vethuppi

Biscuits ---> மாச்சில் - Maachchil

Ice Cream ---> பனிக்கூழ் - Panikkoozh


தனித்தமிழ் விண்ணியல் சொற்கள் - A little Astronomy in Tamil

 Sun ---> கதிரவன் - Kathiravan

Moon ---> திங்கள் / நிலா - ThinggaL / Nila

Stars ---> விண்மீன்கள் - VinmeengaL

Planets ---> கோள்கள் - KOLgaL

Meteor ---> விண்கல் - ViNkal

No comments :

Post a Comment

Guestbook

உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு ஸ்டெடி மெடிரியலை இ.மெயிலில் இலவசமாக பெறுங்கள்.
இமெயிலை பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்
இமெயில் இல்லாதவர்கள் புதிய இமெயில் முவரியை பெற