குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், முற்றியலுகரம்

எழுத்து இரண்டு வகைப்படும்.
1. முதலெழுத்து,  2. சார்பெழுத்து

உயிர் எழுத்து 12ம் மெய் எழுத்து 18ம் முதலெழுத்துகள் எனப்படும் (முதலெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை 30)
சார்பெழுத்துகள் பத்து வகைப்படும்

உயிர்மெய், ஆய்தம், உயிரளபெடை, ஒற்றளபெடை, குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், ஐகாரக்குறுக்கம், ஒளகாரக்குறுக்கம், மகரக்குறுக்கம், ஆய்தக்குறுக்கம் எனச் சார்பெழுத்துகள் பத்து வகைப்படும்.
 
குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம் குறித்து இங்கு காண்போம்.

Physics questions and answers in tamil


1. பொருளின் அளவுக்கான அலகு?
(A) கிலோகிராம்
(B) மோல்
(C) கிராம்
(D) மீட்டர்
See Answer:

2. திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு?
(A) 0.01 மி.மீ
(B) 1 செ.மீ
(C) 0.01 செ.மீ
(D) 1 மி.மீ
See Answer:
Guestbook

உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு ஸ்டெடி மெடிரியலை இ.மெயிலில் இலவசமாக பெறுங்கள்.
இமெயிலை பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்
இமெயில் இல்லாதவர்கள் புதிய இமெயில் முவரியை பெற

 

TNPSC STUDY MATERIALS

TNPSC, TET, TRB ONLINE TEST

TET TNPSC STUDY MATERIALS FREE DOWNLOAD