சமச்சீர்கல்வி பாட புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ், அறிவியல், வரலாறு, புவியியல், குடிமையியல், பொருளியல் கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய விலை ரூ. 560  புத்தகத்தின் பொருளடக்கத்தை பார்க்க / பதிவிறக்கம் செய்ய

TNPSCயின் புதிய VAO பாடத்திட்டத்தின்படி VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய VAO 25க்கு25 புத்தகம் - விலை ரூ. 130

VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான குறிப்புகள் அடங்கிய VAO பயிற்சி ஏடின் ஒளிநகல் (Xerox copy 260 Pages) - விலை ரூ. 250. மேலும் விவரங்களுக்கு : Cell : 9087976363


TNPSC VAO Cut-off Mark

தயவுசெய்து விளையாட்டாக, கூடுதலாக பதிவிட வேண்டாம். Cut-off மதிப்பெண் கணக்கிட இது தேவைப்படுவதால் உங்களின் சரியான விடைகளின் எண்ணிக்கையை மட்டும் பதிவிடவும்.
(மதிப்பெண் பதிவிடவேண்டாம்-விடைகளின் எண்ணிக்கையை பதிவிடவும்.)

SHUNMUGAM IAS STUDY CIRCLE TNPSC Group 1 Exam Model Question Papers

SHUNMUGAM IAS STUDY CIRCLE 
TNPSC Group 1 Exam Model Question Papers
Group 1 Exam Model Test-3 Question Papers
View         Download

Group 1 Exam Model Test-5 Question Papers
View         Download

Group 1 Exam Model Test-6 Question Papers
View         Download
Group 1 Exam Model Test-8 Question Papers
View         Download

Group 1 Exam Model Test-9 Question Papers
View         Download

Group 1 Exam Model Test-10 Question Papers
View         Download

Group 1 Exam Original Question Papers (Date of Exam. : 20-07-2014)
with Answer key


TNPSC Group 1 Exam Tentative Answer Keys - Date of examination 20-07-2014TNPSC Group 1 Exam Tentative Answer Keys
Date of examination 20-07-2014
view      Download

TNPSC STUDY MATERIALS

GK WORLD