சமச்சீர்கல்வி பாட புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ், அறிவியல், வரலாறு, புவியியல், குடிமையியல், பொருளியல் கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய விலை ரூ. 560  புத்தகத்தின் பொருளடக்கத்தை பார்க்க / பதிவிறக்கம் செய்ய

TNPSCயின் புதிய VAO பாடத்திட்டத்தின்படி VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய VAO 25க்கு25 புத்தகம் - விலை ரூ. 160

VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான குறிப்புகள் அடங்கிய VAO பயிற்சி ஏடின் ஒளிநகல் (Xerox copy 260 Pages) - விலை ரூ. 250. மேலும் விவரங்களுக்கு : Cell : 9087976363

TNPSC Study Materials  Channel-1   Channel-2   Channel-3  Channel-4  Channel-5

TNPSC VAO Exam Study Materials - கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் பணி விதிகள்

கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் பணி விதிகள்
  • வருவாய்த்துறையில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் பதவிக்கான நியமனம் எவ்வகை நியமனம்?
    நேரடி நியமனம்
  • கிராம நிர்வாக அலுவலரின் இட ஒதுக்கீடு எந்த விதியின் படி மேற் கொள்ளப்படும்?
    பொது விதி 22
  • நேரடி நியமனத்திற்கு வயது வரம்பு என்ன?
    21 வயது நிறைவு (சூலை மாதம் முதல் நாளன்று)

Fb Group Tamil Model question for TNPSC & TET Exams


Fb Group  Pdf Question Papers
Tamil Model question for 
TNPSC & TET Exams

TNPSC STUDY MATERIALS

GK WORLD