சமச்சீர்கல்வி பாட புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ், அறிவியல், வரலாறு, புவியியல், குடிமையியல், பொருளியல் கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய விலை ரூ. 560  புத்தகத்தின் பொருளடக்கத்தை பார்க்க / பதிவிறக்கம் செய்ய

TNPSCயின் புதிய VAO பாடத்திட்டத்தின்படி VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய VAO 25க்கு25 புத்தகம் - விலை ரூ. 160

VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான குறிப்புகள் அடங்கிய VAO பயிற்சி ஏடின் ஒளிநகல் (Xerox copy 260 Pages) - விலை ரூ. 250. மேலும் விவரங்களுக்கு : Cell : 9087976363

TNPSC Study Materials  Channel-1   Channel-2   Channel-3  Channel-4  Channel-5

Fb Group Tamil Model question for TNPSC & TET Exams


Fb Group  Pdf Question Papers
Tamil Model question for 
TNPSC & TET Exams

TNPSC VAO Exam study materials - கிராம நிர்வாக நடைமுறைகள் - சாதிச் சான்று

  • நிரந்தர சாதிச் சான்று அட்டையில் வழங்குவதை அரசு 1988 முதல் செயல்படுத்தி வருகிறது
  • சாதிச் சான்று வழங்கக்கோரும் விண்ணப்ப மனுவில் நீதிமன்ற வில்லை ஒட்ட வேண்டியதில்லை
  • பிற்படுத்தப்பட்டோர். மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர். சீர்மரபினருக்கு சாதிச் சான்று வழங்கும் அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர்கள் தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் / மண்டல துணை வட்டாட்சியர் /  துணைவட்டாசியர்கள் (சான்றுகள்)

TNPSC STUDY MATERIALS

GK WORLD