சமச்சீர்கல்வி பாட புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ், அறிவியல், வரலாறு, புவியியல், குடிமையியல், பொருளியல் கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய விலை ரூ. 560  புத்தகத்தின் பொருளடக்கத்தை பார்க்க / பதிவிறக்கம் செய்ய

TNPSCயின் புதிய VAO பாடத்திட்டத்தின்படி VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய VAO 25க்கு25 புத்தகம் - விலை ரூ. 130

VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான குறிப்புகள் அடங்கிய VAO பயிற்சி ஏடின் ஒளிநகல் (Xerox copy 260 Pages) - விலை ரூ. 250. மேலும் விவரங்களுக்கு : Cell : 9087976363


TNPSC - TET - SCIENCE STUDY MATERIAL FREE DOWNLOAD


TNPSC GROUP 2 - GROUP 4 - VAO 
62 PAGES STUDY MATERIAL PFD DOWNLOAD
BY A.MURUGANANTHAM, M.Sc.,M.Ed., SANARPATTY-DINDIGUL

TNPSC Group 2 Main exam articlesTNPSC Group-2 முதல் நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற நண்பர்கள் பயன் பெரும்வகையில் இந்தியாவின் சமூக பிரச்சனைகள் தொடர்பான முதல் கட்டுரை பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

TNPSC STUDY MATERIALS

GK WORLD