# ஆறாம் வகுப்பு - இன்பத்தமிழ் - பாடக்குறிப்புகள்* புதிய பாடத்திட்டம் 2018 ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடபுத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இன்பத்தமிழ் பாடத்தின் பாடக்குறிப்புகள் TNPSC, TET, POLICE, TRB, RRB,  ஆகிய தேர்வுகளுக்காக இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 தமிழுக்கும் அமுதென்றுபேர் - அந்தத்
தமிழ் இன்பத் தமிழ்எங்கள் உயிருக்கு நேர்!
தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர்!
தமிழுக்கு மணமென்று பேர் - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர்!

2018 மலேசியா ஓபன் (பேட்மிண்டன்) சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர்கள்


1.ஆண்கள் ஒற்றையர் - லீ சோங் வேய் (மலேசியா)
2.மகளிர் ஒற்றையர் - டை சூ யங் (சீன தைப்பி)
3.ஆண்கள் இரட்டையர் - தக்கேஷி கமுரா, கீகோ சொனோடா (ஜப்பான்)
4.மகளிர் இரட்டையர் - மிசாக்கி மாட்சுடோமோ, அயாகா தாகஹாஷி (ஜப்பான்)
Guestbook

உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு ஸ்டெடி மெடிரியலை இ.மெயிலில் இலவசமாக பெறுங்கள்.
இமெயிலை பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்
இமெயில் இல்லாதவர்கள் புதிய இமெயில் முவரியை பெற